Servicii legalizare

Servicii legalizare

Toate traducerile sunt autorizate, acestea fiind efectuate de traducători autorizați de Ministerul Justiției. Traducerea legalizată este o traducere autorizată, iar semnătura traducătorului este certificată de un notar public.

Notarului i se prezintă atât înscrisul tradus în original, în copie legalizată sau certificată, cât și traducerea.

Copia înscrisului care se traduce se anexează traducerii.