Servicii traduceri autorizate și legalizate

Vom fi sinceri: echipa noastră e capabilă sa realizeze traduceri din aproape orice limbă și din aproape orice domeniu: traduceri juridice, traduceri tehnice, traduceri medicale, traduceri economice, traduceri financiar – bancare și din orice alt domeniu aveți nevoie.

Servicii traduceri autorizate și legalizate

Traducem

Acte de studii

Foaie matricolă, diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, suplimentul la diplomă; certificat de calificare; adeverință de studii, diploma studii postliceale, programă analitică.

Acte jurdice

Certificat de cazier judiciar, sentință judecătorească, procură, declarație notarială, contract de comodat.

Acte auto

Contract de vânzare cumpărare, certificat de înmatriculare vehicul (Brif mare, Brif mic), factură de achiziție.

Acte de stare civilă

Acte de stare civilă – certificat de căsătorie certificat de naștere, certificat de deces.

Manuale

Manuale și instrucțiuni de utilizare, caiet de sarcini, cataloage de produse.

Rapoarte

Rapoarte de audit si financiare, bilanțuri anuale, certificate de origine, declarații vamale

Alte acte

Scrisori medicale, adeverințe medicale, certificate medicale, bilete de externare, prospecte, manuale si broșuri de prezentare, echipamente medicale, instrucțiuni de utilizare ale instrumentelor medicale