• image one
  • image two
  • image three
  • image three

Aplicarea apostilei si supralegalizarea

   Apostila este un certificat de autentificare eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Acest certificat se numeşte Apostilă.
Apostila certifică autenticitatea semnăturii sau a ştampilei persoanei sau autorităţii care a semnat sau ştampilat actul oficial şi calitatea sub care a acţionat. Apostilele sunt strict destinate folosirii actelor oficiale în străinătate.

Asiguram legalizare si apostilarea documentelor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati.